Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις

Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις

Ο προαθλητικός έλεγχος περιλαμβάνει κλινική εξέταση ,ακρόαση της καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η μακρά εμπειρία του καρδιολόγου μας σε ιατρείο γεννετικών μυοκαρδιοπαθειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί εγγύηση για τη σιγουριά του καρδιολογικου έλεγχου σας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας